lgotypy ksow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

lgotypy ksow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prezentujemy kolejne wydawnictwo sygnowane przez IROW: "Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi"

lgotypy ksow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

lgotypy ksow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych przy Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie wspólnie z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego oraz Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich zapraszają na kolejną już, dziewiątą międzynarodową konferencję naukową. Tematem tegorocznej konferencji jest "Problemy rozwoju gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą ze szczególnym uwzględnieniem chowu ras zachowawczych"..

 W dniu 17 września br. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu.

Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego im H. Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich organizują w Krynicy w dniach 23-25.11.2018 roku seminarium naukowe połącznone z wyjazdem studyjnym.

W dniach 8 – 15 września 2018 r. odbył się wyjazd grupy młodzieży członków orkiestry dętej „Sygnał” z Zielenic powiat Proszowice, która reprezentowała Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich i została zaproszona przez organizację Asociatia Tineri pentru Comunitate w Rumunii, w ramach programu ERASMUS+.

Rada i Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego w Krakowie zs. w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja oraz Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w konferencji nt. Doradztwo rolnicze na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa w niepodległej Polsce oraz spotkanie towarzyskie z okazji Jubileuszu 25. lecia naszego Stowarzyszenia, które odbędzie się 28-29 września 2018 r. w Centrum Szkolenia Leśnego Zakładu Doświadczalnego UR w Krynicy Zdroju, ul. Ludowa 10.