Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych przy Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie wspólnie z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego oraz Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich organizują w roku bieżącym kolejną już, dziewiątą międzynarodową konferencję naukową. Tematem tegorocznej konferencji jest "Rolnictwo na obszarach problemowych w perspektywie nowej Wspólnej Polityki Rolnej”.


Konferencja odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2019 roku. Rozpocznie się o godz. 9.00 w Sali nr A Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicz 21.

Do pobrania: