• pan prof. zw. dr hab. Krzysztof Gorlach – Uniwersytet Jagielloński,
 • pan prof. zw. dr hab. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • pan prof. dr hab. Andrzej Kowalski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • pan prof. dr Holger Magel – Uniwersytet Techniczny w Monachium, Bawarska Akademia Obszarów Wiejskich,
 • pan prof. dr Manfred Miosga – Uniwersytet w Bayreuth, Bawarska Akademia Obszarów Wiejskich,
 • pan prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • pan prof. dr hab. Jerzy Wilkin – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,
 • pan prof. dr hab. inż. Janusz Żmija – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • pan dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • pan Wolfgang-Günther Ewald – Bawarskie Ministerstwo Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa,
 • pan Manfred Eibl – Burmistrz Gminy Perlesreut (Bawaria),
 • pani Maria Forstner – Stowarzyszenie Odnowy Miast i Wsi Dolnej Austrii,
 • pani Doris Hofbauer – Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich
  i Odnowy Wsi ARGE (Austria),
 • pan Helmuth Innerbichler – Innerbichler Rieder GmbH (Włochy),
 • pan Josef Steigenberger – Burmistrz Gminy Bernried (Bawaria).