"Zintegrowane Plany Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW) jako ważne zadanie administracji regionalnej odpowiedzialnej za urządzenia rolne w Polsce"

 

Wydawnictwo powstało w ramach projektu pn. „Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce”, realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Nr projektu: MRPO.08.02.00-12-412/10

pobierz publikację