• organizacja szkoleń i warsztatów dla osób i organizacji działających na obszarach wiejskich,
  • organizacja konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i wykładów w celu realizacji celów Instytutu, 
  • popularyzowanie wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań wpływających na rozwój obszarów wiejskich.