W 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn. „Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca” Celem operacji jest organizacja 5-dniowego wyjazdu studyjnego, do Austrii i Niemiec, dla czterdziestu osób z Małopolski – przedstawicieli: wiejskich i miejsko-wiejskich …

Sołtysowanie w czasie pandemii!

W piątkowy wieczór sołtysi i sołtyski, członkowie rad sołeckich z Małopolski – ale jak się okazało w trakcie spotkania z całej Polski, dzięki transmisji na facebookowej stronie Instytutu Rozwoju Obszarów …