O nas

Stowarzyszenie pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest dobrowolnym stowarzyszeniem samorządów województw i samorządów powiatowych działającym na podstawie ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Więcej

Wsparcie idei samorządności

nasz statut

najnowsze

Aktualności

Małopolskie kobiety wyjątkowe i gospodarne!

W sobotę 27 maja 2023 r. Województwo Małopolskie wspólnie ze Stowarzyszeniem pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje spotkanie przedstawicielek KGW
z województwa małopolskiego pn.: „Małopolskie kobiety wyjątkowe i gospodarne”. Będzie to okazja zarówno do wymiany doświadczeń jak i nabycia wiedzy dotyczącej m.in. budowania marki produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych czy autoprezentacji.

Aby wziąć udział w spotkaniu wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez wypełnienie, wydrukowanie, podpisanie i odesłanie skanu/zdjęcia Karty Zgłoszeniow Więcej

Profesjonalne sołtyski i sołtysi działają lokalnie – szkolenie dla Sołtysów i Członków Rad Sołeckich z Województwa Małopolskiego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 25 – 26 marca br. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował ze środków Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w Szaflarach 2 dniowe wa Więcej

EtnoMałopolska – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – strażniczek dziedzictwa kulinarnego regionu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 6 – 8 marca br. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował w Szaflarach 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla 100 przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich Więcej

4 projekty IROW na liście wybranych do realizacji projektów KSOW 7/2023 Województwa Małopolskiego!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 23 marca 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki R Więcej

Profesjonalne sołtyski i sołtysi działają lokalnie!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Serdecznie zapraszamy Sołtysów i Członków Rad Sołeckich z Województwa Małopolskiego do wzięcia udziału w szkoleniu pn. Profesjonalne sołtyski i sołtysi  dzi Więcej