O nas

Stowarzyszenie pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest dobrowolnym stowarzyszeniem samorządów województw i samorządów powiatowych działającym na podstawie ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Więcej

Wsparcie idei samorządności

nasz statut

najnowsze

Aktualności

Profesjonalne sołtyski i sołtysi działają lokalnie!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Serdecznie zapraszamy Sołtysów i Członków Rad Sołeckich z Województwa Małopolskiego do wzięcia udziału w szkoleniu pn. Profesjonalne sołtyski i sołtysi  dzi Więcej

EtnoMałopolska – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – strażniczek dziedzictwa kulinarnego regionu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 6–8 marca br. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje w Szaflarach 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla 100 przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z Woj Więcej

Spotkanie członków Akademii Małopolskiego Sołtysa już za nami!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował 8 października br. w Krakowie ze
środków Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego – Akademię
Mał Więcej

IROW zorganizował w czterech powiatach Województwa Małopolskiego warsztaty dla dzieci i młodzieży!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

IROW zorganizował w czterech powiatach Województwa Małopolskiego warsztaty dla dzieci
i młodzieży mające na celu przygotowanie do przyszłej pracy społecznej na r Więcej

Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował 2 wyjazdy studyjne do Województwa Świętokrzyskiego ze środków Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji operacji pn. „Przykłady dobrych praktyk w zakresie regionalnego dziedzictwa kulinarnego – organizacja dwóch wizyt studyjnych: dla obecnych oraz Więcej