O nas

Stowarzyszenie pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest dobrowolnym stowarzyszeniem samorządów województw i samorządów powiatowych działającym na podstawie ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Więcej

Wsparcie idei samorządności

nasz statut

najnowsze

Aktualności

7 projektów IROW na liście wybranych projektów KSOW 5/2021 Województwa Małopolskiego!

Miło nam poinformować, że 27 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 5/2021 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i znalazły się na niej aż 7 projektów I Więcej

Sołtysowanie w czasie pandemii!

W piątkowy wieczór sołtysi i sołtyski, członkowie rad sołeckich z Małopolski – ale jak się okazało w trakcie spotkania z całej Polski, dzięki transmisji na facebookowej stronie Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich, mogli uczestniczyli w pierwszym zorganizowanym specjalnie dla nich webinarium pn. „Sołtysowanie w czasie pandemii”. 

Gościem specjalnym wydarzenia była jego inicjator – Pan Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Ponieważ webinarium spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem
i odbiorem, możemy pot Więcej

Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich na Targach w Poznaniu!

Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował stoisko Województwa Małopolskiego podczas Targów Żywności Regionalnej i Ekologicznej, w dniach 26-27 września br. w Poznaniu.

Podczas imprezy lokalni producenci – w większości ambasadorowie znaku Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska, zaprezentowali szeroki wybór żywności i produktów wytwarzanych na bazie receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Na stoisku Województwa Małopolskiego można było spróbować legalnej śliwowicę łą Więcej

EtnoMałopolska – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – strażniczek dziedzictwa kulturowego regionu!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 8- 10 lipca br. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował w Szaflarach 3 dniowe warsztaty szkolen Więcej

Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował 2 wyjazdy studyjne do Województwa Opolskiego ze środków Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji operacji pn. „Przykłady dobrych praktyk w zakresie regionalnego dziedzictwa kulinarnego – Więcej