O nas

Stowarzyszenie pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest dobrowolnym stowarzyszeniem samorządów województw i samorządów powiatowych działającym na podstawie ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Więcej

Wsparcie idei samorządności

nasz statut

najnowsze

Aktualności

Etnomałopolska – 3 dniowe warsztaty dla przedstawicielek KGW Województwa Małopolskiego już w marcu!

Serdecznie zapraszamy przedstawicielki KGW z Województwa Małopolskiego do wzięcia udziału  w  EtnoMałopolska – 3 dniowych warsztatach szkoleniowych dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – strażniczek domowego ogniska, organizowanych w dniach 11 – 13 marca br. w obiekcie: Borowy Dwór w Szaflarach.

Udział w trzydniowym szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy muszą jedynie pokryć koszty dojazdu.

Wszyscy przedstawiciele KGW z Województwa Małopolskiego mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału w war Więcej

Sołtys liderem lokalnej społeczności!

Serdecznie zapraszamy Sołtysów i Członków Rad Sołeckich z Województwa Małopolskiego do wzięcia udziału w szkoleniu pn. Sołtys liderem lokalnej społeczności!, organizowanym w ramach Akademii Małopolskiego Sołtysa w dniach 2 – 3 marca br. w obiekcie:  Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach.

Udział w dwudniowym szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy muszą jedynie pokryć koszty dojazdu. 

Celem głównym szkolenia jest wzmocnienie funkcji sołtysa jako lidera lokalnych inicjatyw poprzez poznanie sztuki autoprezentacji i jej wpływu na Więcej

Sołtys na zagrodzie – równy wojewodzie! – spotkanie dla Sołtysów i Członków Rad Sołeckich w ramach Akademii Małopolskiego Sołtysa.

W dniach 4-5 listopada br. IROW zorganizował w Racławicach, już drugie w tym roku spotkanie dla sołtysów oraz członków rad sołeckich z Województwa Małopolskiego. Tym razem skupiono się na aspektach prawnych, były poruszane takie tematy jak: Prawa i obowiązki sołtysa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych aktów prawnych, statuty sołectwa; Podstawy samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego. Najczęstsze spory w społeczności wiejskiej.

W trakcie szkolenia miało miejsce również uroczyste przedstawienie laureatów konkursów organizowanym przez Województwo Małopol Więcej

Małopolskie kobiety wyjątkowe i gospodarne!

W sobotę 27 maja 2023 r. Województwo Małopolskie wspólnie ze Stowarzyszeniem pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje spotkanie przedstawicielek KGW
z województwa małopolskiego pn.: „Małopolskie kobiety wyjątkowe i gospodarne”. Będzie to okazja zarówno do wymiany doświadczeń jak i nabycia wiedzy dotyczącej m.in. budowania marki produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych czy autoprezentacji.

Aby wziąć udział w spotkaniu wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez wypełnienie, wydrukowanie, podpisanie i odesłanie skanu/zdjęcia Karty Zgłoszeniow Więcej

Profesjonalne sołtyski i sołtysi działają lokalnie – szkolenie dla Sołtysów i Członków Rad Sołeckich z Województwa Małopolskiego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 25 – 26 marca br. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował ze środków Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w Szaflarach 2 dniowe wa Więcej