Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Miło nam poinformować, że 7 maja 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 4/2020 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i znalazły się na niej aż 3 projekty Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

EtnoMałopolska – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – strażniczek dziedzictwa kulturowego regionu – to projekt skierowany do Pań w naszym Województwie.
Grupa docelowa: przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – 100 osób.

Głównym celem operacji jest uświadomienie regionalne – budowanie rozwoju regionalnego opartego na lokalnym dziedzictwie i na własnej tożsamości.
Osiągnięte to zostanie m.in. poprzez przybliżenie uczestniczkom tzw. współczesnej filozofii dziedzictwa, według której rozumiane jest ono jako celowa i świadoma obecność przeszłości w teraźniejszości – a dokładniej obecność odziedziczonego z przeszłości, posiadającego szczególną wartość, zbioru zasobów materialnych i niematerialnych oraz realizowanych na jego bazie praktyk kulturowych danej społeczności.

Partnerzy dodatkowi projektu: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Krakowie; Pstrąg Ojcowski, Magdalena Węgiel.

Jedną z ról kół gospodyń wiejskich jest integracja mieszkańców wsi i aktywizacja społeczności lokalnej. Poprzez uświadomienie uczestniczkom wielowymiarowego potencjału drzemiącego w dziedzictwie ich własnych regionów (sołectw, gmin, powiatów), na którym mogą budować działalność swoich organizacji, ta aktywność na pewno się wzmocni.

Warto też zauważyć, że współczesna wieś jest pozytywnie nastawiona do wszelkich inicjatyw integrujących. Społeczność lokalna może być integrowana także podczas przedsięwzięć dotyczących historii i tradycji danej wsi. Inwentaryzacja i prezentacja fotografii oraz innych pamiątek lokalnych, omawianie dawnych zwyczajów i ich współczesnej aktualności czy przywoływanie wspomnień najstarszych członków społeczności (modne dziś historie mówione – oral histories) to również dobra droga do kontaktu różnych pokoleń mieszkańców wsi. Współpraca z kołami gospodyń wiejskich może być prowadzona m.in. również przez Ochotniczą Straż Pożarną, gminne ośrodki kultury, biblioteki, szkoły, stowarzyszenia, lokalnych przedsiębiorców czy poprzez parafie. Sprawne działanie każdej z tych struktur i ich kontakt ze sobą sprzyjają integracji mieszkańców wsi oraz ożywieniu społeczności lokalnych.

Uczestniczki szkolenia otrzymają krótką informację na temat możliwości uczestniczenia organizacji obywatelskich w tworzeniu i uczestnictwie w politykach publicznych, m.in. konsultacjach społecznych, radach pożytku publicznego etc. i ich wpływie na wzmocnienie skuteczności działań organizacji obywatelskich.

We współczesnej wsi istnieje również miejsce na pielęgnację kultury i sztuki ludowej określanej współcześnie jako dziedzictwo niematerialne. Koła gospodyń wiejskich mogą organizować w tym celu różnego rodzaju warsztaty, np. dotyczące nauki szycia, haftu, tworzenia kartek okolicznościowych, gotowania regionalnych potraw, przygotowywania lokalnych przetworów, czy też szeroko pojętej plastyki zdobniczej i obrzędowej (m.in. wykonywania wieńców dożynkowych, palm wielkanocnych, zdobienia pisanek lub tworzenia ozdób świątecznych). 

Odwiedź portal KSOW: www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich!


EtnoMałopolska – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – strażniczek dziedzictwa kulturowego regionu!