Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Miło nam poinformować, że 27 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 5/2021 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i znalazło się na niej aż 7 projektów Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Sołtys, rada sołecka, zebranie wiejskie….czyli co komu wolno w sołectwie – 3 dniowe warsztaty dla sołtysów oraz członków rad sołeckich z Województwa Małopolskiego.

Grupa docelowa: Sołtysi Województwa Małopolskiego i członkowie rad sołeckich (100 osób).

Celem głównym operacji jest wzmocnienie funkcji sołtysa jako lidera lokalnych inicjatyw oraz animatora partycypacji społecznej poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, oraz zwiększenie motywacji i zaufania we własne siły uczestników warsztatów, co w przyszłości przełoży się na większą aktywność społeczności lokalnej.

Na przestrzeni lat funkcja sołtysa ewaluowała. Obecnie sołtys to lider społeczności lokalnej, reprezentujący ją na zewnątrz, zabiegający o jej potrzeby, integrujący i aktywizujący mieszkańców wsi. Takie są oczekiwania współczesnych sołectw.

Podniesienie poziomu umiejętności organizacyjnych uczestników warsztatów, podniesienie świadomości bycia liderem oraz zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, stanie się dla uczestników warsztatów bodźcem do efektywnego działania. 

Partnerzy dodatkowi projektu: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer; Winnica Goja Wiesław Gój; Sołectwo Dąbrowa Szlachecka.

Odwiedź portal KSOW: www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich!