Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Miło nam poinformować, że 27 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 5/2021 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i znalazło się na niej aż 7 projektów Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przykłady dobrych praktyk w zakresie regionalnego dziedzictwa kulinarnego – organizacja dwóch wizyt studyjnych: dla obecnych oraz dla potencjalnych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Zorganizowane zostaną dwa wyjazdy – każdy dla 25 osób.

Grupa docelowa: członkowie i kandydaci Sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolska – producenci surowców żywnościowych, przetwórcy artykułów rolno – spożywczych, właściciele obiektów gastronomicznych, hotelarskich świadczących usługi gastronomiczne, sprzedawcy artykułów rolno-spożywczych.

Operacja ma na celu pogłębienie i wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami wyjazdu w zakresie innowacyjnych, nowych rozwiązań w przetwórstwie i produkcji żywności w oparciu o wiedzę przekazywaną przez praktyków z Województwa Warmińsko-Mazurskiego – producentów, przetwórców, sprzedawców sektora rolno-spożywczego. Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznają się z przykładami dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich dla producentów rolnych oraz przedsiębiorców prowadzących różnoraką działalność, a także podmiotów oferujących produkty lokalne, tradycyjne czy świadczących usługi hotelarsko-gastronomiczne. Ponadto wizyta studyjna ma zainspirować i pobudzić aktywności grupy docelowej dla podejmowania współpracy partnerskiej, również ponadregionalnej, a także działań wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wykorzystania surowców rolno-spożywczych.

Priorytetem wizyty będzie również pokazanie korzyści i możliwości jakie daje zarejestrowanie produktów w ramach Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, której celami działania są:

  • rozwój i promocja rynku żywności naturalnej (tradycyjnej, lokalnej, regionalnej, ekologicznej) opartej na lokalnych/regionalnych zasobach surowców,
  • współpraca oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami Sieci,
  • rozwój współpracy pomiędzy regionami działającymi w ramach ESRDzK,
  • wzmocnienie tożsamości lokalnej/regionalnej,
  • zaproponowanie konsumentom/turystom regionalnej oferty kulinarnej,
  • podniesienie atrakcyjności kulinarnej regionu,
  • promocja i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, wzmacnianie ich konkurencyjności,
  • zwiększanie zainteresowania producentów i konsumentów żywnością naturalną wysokiej jakości,
  • rozwój regionalny.

Partnerzy dodatkowi projektu: Pstrąg Ojcowski, Magdalena Węgiel; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer; „Bacówka u Krzyśka” Krzysztof Łaś; Gawor Produkcja Wędlin Jakość i Tradycja Szczepan Gawor.

Odwiedź portal KSOW: www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich!