Organizacja wizyt studyjnych w kraju i za granicą, służących wymianie wiedzy i doświadczeń z zakresu rozwoju obszarów wiejskich,