Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował 2 wyjazdy studyjne do Województwa Opolskiego ze środków Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji operacji pn. „Przykłady dobrych praktyk w zakresie regionalnego dziedzictwa kulinarnego – organizacja dwóch wizyt studyjnych: dla obecnych oraz dla potencjalnych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska w Województwie Opolskim” Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował dwa wyjazdy studyjne- każdy dla 25 osób, w terminach: 15-17 czerwca oraz 1-3 lipca br.

Grupą docelową operacji byli obecni oraz potencjalni członkowie Sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolska – producenci surowców żywnościowych, przetwórcy artykułów rolno – spożywczych, właściciele obiektów gastronomicznych, hotelarskich świadczących usługi gastronomiczne, sprzedawcy artykułów rolno-spożywczych.

Na pierwszy wyjazd w pierwszej kolejności zostały skierowane zaproszenia do obecnych członków SDzK Małopolska następnie do potencjalnych. Natomiast na drugi na odwrót – lista uczestników została uzupełniona obecnymi członkami, którzy nie mogli uczestniczyć w wyjeździe w pierwszym terminie.

Uczestnicy wyjazdów mogli poszerzyć wiedzę, wymienić się doświadczeniem z podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględniłem regionalnego dziedzictwa kulinarnego, a także rozpowszechnić rezultaty działań na rzecz tego rozwoju w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.

Dzięki organizacji wyjazdów z pewnością zwiększy się liczba członków- ambasadorów znaku Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska, ponieważ już w pierwszym tygodniu po organizacji pierwszego z wyjazdów zaczęły spływać wypełnione wnioski – co bardzo cieszy.

Produkty, surowce i potrawy oferowane przez członków sieci regionalnej przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku regionu. Podmioty przyjęte do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska, a w konsekwencji będące członkami Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego aktywnie uczestniczą w rozwoju rynku i promocji żywności naturalnej. Są dobrymi ambasadorami Małopolski, jej regionalnego dziedzictwa kulinarnego oraz działalności ESRDzK.

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego sprawia, że zwiększa się dostępność lokalnych i regionalnych specjalności kulinarnych. Sklepy i restauracje opatrzone logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oferują lokalne i regionalne produkty i potrawy, które podtrzymują i rozpowszechniają lokalne zwyczaje oraz promują regionalną, tradycyjną kulturę jedzenia.

O sukcesie operacji zadecydował bardzo bogaty program każdego z wyjazdów studyjnych – wachlarz odwiedzanych gospodarstw, producentów w Województwie Opolskim był bardzo szeroki – od małych firm takich jak np. produkcja sera koziego – Kozi Dar- po duże rodzinne przedsiębiorstwa jak Pałac Pawłowice z Winnicą Pałacową. Uczestnicy wyjazdu mogli odwiedzić i porozmawiać z ambasadorami znaku Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Opolskie prowadzącymi hotele z restauracjami hotelowymi posiadającymi ten znak, właścicielami gospodarstw agroturystycznych, winnic, piekarni, cukierni, przetwórstwa rybnego itp. Uczestnicy z Małopolski, którzy również pochodzili z różnych branży mogli poznać swoich odpowiedników z Województwa Opolskiego – wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w swoim województwie jak również sytuacji w branży.

Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował 2 wyjazdy studyjne do Województwa Opolskiego ze środków Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji operacji pn. „Przykłady dobrych praktyk w zakresie regionalnego dziedzictwa kulinarnego – organizacja dwóch wizyt studyjnych: dla obecnych oraz dla potencjalnych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska w Województwie Opolskim” Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował dwa wyjazdy studyjne- każdy dla 25 osób, w terminach: 15-17 czerwca oraz 1-3 lipca br.

Grupą docelową operacji byli obecni oraz potencjalni członkowie Sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolska – producenci surowców żywnościowych, przetwórcy artykułów rolno – spożywczych, właściciele obiektów gastronomicznych, hotelarskich świadczących usługi gastronomiczne, sprzedawcy artykułów rolno-spożywczych.

Na pierwszy wyjazd w pierwszej kolejności zostały skierowane zaproszenia do obecnych członków SDzK Małopolska następnie do potencjalnych. Natomiast na drugi na odwrót – lista uczestników została uzupełniona obecnymi członkami, którzy nie mogli uczestniczyć w wyjeździe w pierwszym terminie.

Uczestnicy wyjazdów mogli poszerzyć wiedzę, wymienić się doświadczeniem z podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględniłem regionalnego dziedzictwa kulinarnego, a także rozpowszechnić rezultaty działań na rzecz tego rozwoju w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.

Dzięki organizacji wyjazdów z pewnością zwiększy się liczba członków- ambasadorów znaku Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska, ponieważ już w pierwszym tygodniu po organizacji pierwszego z wyjazdów zaczęły spływać wypełnione wnioski – co bardzo cieszy.

Produkty, surowce i potrawy oferowane przez członków sieci regionalnej przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku regionu. Podmioty przyjęte do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska, a w konsekwencji będące członkami Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego aktywnie uczestniczą w rozwoju rynku i promocji żywności naturalnej. Są dobrymi ambasadorami Małopolski, jej regionalnego dziedzictwa kulinarnego oraz działalności ESRDzK.

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego sprawia, że zwiększa się dostępność lokalnych i regionalnych specjalności kulinarnych. Sklepy i restauracje opatrzone logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oferują lokalne i regionalne produkty i potrawy, które podtrzymują i rozpowszechniają lokalne zwyczaje oraz promują regionalną, tradycyjną kulturę jedzenia.

O sukcesie operacji zadecydował bardzo bogaty program każdego z wyjazdów studyjnych – wachlarz odwiedzanych gospodarstw, producentów w Województwie Opolskim był bardzo szeroki – od małych firm takich jak np. produkcja sera koziego – Kozi Dar- po duże rodzinne przedsiębiorstwa jak Pałac Pawłowice z Winnicą Pałacową. Uczestnicy wyjazdu mogli odwiedzić i porozmawiać z ambasadorami znaku Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Opolskie prowadzącymi hotele z restauracjami hotelowymi posiadającymi ten znak, właścicielami gospodarstw agroturystycznych, winnic, piekarni, cukierni, przetwórstwa rybnego itp. Uczestnicy z Małopolski, którzy również pochodzili z różnych branży mogli poznać swoich odpowiedników z Województwa Opolskiego – wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w swoim województwie jak również sytuacji w branży.