IROW zorganizował w czterech powiatach Województwa Małopolskiego warsztaty dla dzieci i młodzieży!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

IROW zorganizował w czterech powiatach Województwa Małopolskiego warsztaty dla dzieci
i młodzieży mające na celu przygotowanie do przyszłej pracy społecznej na rzecz ochrony
przeciwpożarowej i ewentualnej służby w szeregach OSP oraz zwiększenie bezpieczeństwa w
ruchu drogowym na obszarach wiejskich.
Pierwsze odbyły się w dniach 10 – 12 czerwca w Dąbrowie Tarnowskiej, drugie w dniach
24-26 czerwca 2022 r. w Myślenicach, a  kolejne już po wakacjach: w dniach 9 -11 września w
Proszowicach oraz w dniach 16 – 18 września br. w Kłaju.


Głównym celem ich realizacji było zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem ochrony
przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do służby w szeregach OSP poprzez działanie w
Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym na obszarach wiejskich. Opracowany program służył szkoleniu dzieci
i młodzieży do szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego oraz popularyzacji
działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
Podczas warsztatów najmłodsi/uczestnicy nabyli niezbędną wiedzę i umiejętności m.in. z
udzielania pierwszej pomocy, organizacji zespołu ratowniczego w OSP, ochrony
przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zainteresowani będą mieli
również okazję zapoznać się z najnowocześniejszym, specjalistycznym sprzętem ratowniczo –
gaśniczym oraz zasadami organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych.
Partnerzy dodatkowi projektu: Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer.