Sołtys na zagrodzie – równy wojewodzie! – spotkanie dla Sołtysów i Członków Rad Sołeckich w ramach Akademii Małopolskiego Sołtysa.

W dniach 4-5 listopada br. IROW zorganizował w Racławicach, już drugie w tym roku spotkanie dla sołtysów oraz członków rad sołeckich z Województwa Małopolskiego. Tym razem skupiono się na aspektach prawnych, były poruszane takie tematy jak: Prawa i obowiązki sołtysa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych aktów prawnych, statuty sołectwa; Podstawy samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego. Najczęstsze spory w społeczności wiejskiej.

W trakcie szkolenia miało miejsce również uroczyste przedstawienie laureatów konkursów organizowanym przez Województwo Małopolsce dla sołtysów i sołectw w 2023 r.

  1. Wykład – część prawna.
  2. Odpowiedzi na pytania Sołtysów.
  3. Konkurs Małopolska Wieś 2023.