4 projekty IROW na liście wybranych do realizacji projektów KSOW 7/2023 Województwa Małopolskiego!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 23 marca 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 7/2023 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2022 – 2023 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotowa lista została zaopiniowana pozytywnie przez Małopolską Grupę Roboczą ds. KSOW w dniu 13 marca 2023 r.  i znalazły się na niej 4 projektów Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wybrane projekty:

  1. EtnoMałopolska – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – strażniczek dziedzictwa kulinarnego regionu.

Grupa docelowa: przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – 100 osób.

Będzie to już czwarta edycja warsztatów zatytułowanych Etnomałopolska – trzy wcześniejsze tzn. w 2020 r. i 2021 r. i 2022 r. zostały sfinansowane ze środków JR KSOW Województwa Małopolskiego.

Tegoroczna już czwarta edycja Etnomałopolski będzie miała bardzo szeroką tematykę. Warsztaty poświęcone będą roli jaką w zakresie ochrony i promowania lokalnego dziedzictwa kulinarnego pełnią koła gospodyń wiejskich. Uczestniczki będą szukać odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób najlepiej promować tradycję kulinarną i małopolską spuściznę by w ten sposób odkryć swoją rolę – role strażniczek dziedzictwa kulinarnego regionu.

Partnerzy dodatkowi projektu: Pstrąg Ojcowski, Magdalena Węgiel; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer.

  1. Profesjonalne sołtyski i sołtysi  działają lokalnie – szkolenie dla Sołtysów i Członków Rad Sołeckich z Województwa Małopolskiego.

Grupa docelowa: Sołtysi i  członkowie Rad Sołeckich z Województwa Małopolskiego (130 osób).


Operacja będzie polegała na zorganizowaniu dwudniowego szkolenia dla 150 Sołtysów i Członków Rad Sołeckich z Województwa Małopolskiego w ramach Akademii Małopolskiego Sołtysa pn. Profesjonalne sołtyski i sołtysi działają lokalnie.

Akademia Małopolskiego Sołtysa to projekt, który narodził się w 2021 r. i ma na celu integrację  środowiska Sołtysów w Województwie Małopolskim poprzez organizowanie dla nich webinarów, szkoleń, konferencji i spotkań. 

W trakcie dwudniowego szkolenia zostaną poruszone takie tematy jak: mądre przywództwo, Strategia Rozwoju Usług Społecznych (katalog usług społecznych dla mieszkańców sołectwa
w oparciu o diagnozę lokalnych potrzeb), planowanie strategiczne i długofalowego w sołectwie – zgodnie ze strategią rozwoju województwa, powiatu, gminy i potrzebami mieszkańców, Pozyskiwanie środków dla społeczności lokalnych: programy Aktywni + , FIO, działalność pożytku publicznego: gmina, powiat, województwo, Fundacja  Wspomagania Wsi, Polsko – Amerykańska   Fundacja Wolności, i inne źródła.

Partner dodatkowy  projektu: P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer.

  1. Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych pn. Małopolski Festiwal Bezpieczeństwa

Grupą docelową operacji będą uczniowie szkół podstawowych z terenów wiejskich Województwa Małopolskiego – 200 osób (dzieci w wieku 10 -14 lat) oraz 100 osób (od godz. 15.00 do godz. 19.00: chętni do udziału w warsztatach lokalni mieszkańcy – przede wszystkim seniorzy z wnuczkami).

Planowane jest zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych pn.  Małopolski Festiwal Bezpieczeństwa. Będzie to całodzienna impreza zorganizowana na obszarach wiejskich Województwa Małopolskiego, koniecznie przy miasteczku ruchu drogowego. Jej główną grupą docelową będą dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) – 200 osób, dla których zostaną przeprowadzone zajęcia  od godz. 10.00 do godz. 15.00. Od godz. 15.00 do godz. 19.00 w imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni lokalni mieszkańcy – a szczególnie dziadków z wnuczkami, ponieważ to właśnie dla nich przewidzianych będzie wiele atrakcji min. odblaskowy pokaz mody seniorów z wnuczkami. Seniorzy są nośnikami naszej historii, tradycji i wiedzy, a zasady poruszania się po drodze dla dzieci nie różnią się zbytnio od tych dla dorosłych. Na każdym kroku powinniśmy więc dawać dobry przykład. Trudno wymagać od dziecka przepisów, których sami nie przestrzegamy!  Wychowany w środowisku, w którym przestrzega się zasad bezpieczeństwa dziecko nauczy się ich automatycznie.

Partnerzy dodatkowi projektu: P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer.

  1. Organizacja stoiska dla producentów produktów regionalnych, tradycyjnych, ekologicznych z Województwa Małopolskiego podczas Targów Smaki Regionów 2023 w Poznaniu.

Grupa docelowa: pochodzący z Województwa Małopolskiego producenci produktów regionalnych, tradycyjnych, ekologicznych (producenci surowców żywnościowych, przetwórcy artykułów rolno – spożywczych). 

Operacja będzie polegała na zorganizowaniu stoiska (wyspy) podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu o powierzchni 120 m2, dla przedstawicieli 12 producentów produktów regionalnych, tradycyjnych, ekologicznych z Małopolski. Wystawcą zostanie zapewnione stoisko z pełnym wyposażeniem, karty wstępu, karty parkingowe oraz noclegi.

Partnerzy dodatkowi projektu: Pstrąg Ojcowski, Magdalena Węgiel; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer; „Bacówka u Krzyśka” Krzysztof Łaś; Gawor Produkcja Wędlin Jakość i Tradycja Szczepan Gawor.