Sołtys liderem lokalnej społeczności!

Serdecznie zapraszamy Sołtysów i Członków Rad Sołeckich z Województwa Małopolskiego do wzięcia udziału w szkoleniu pn. Sołtys liderem lokalnej społeczności!, organizowanym w ramach Akademii Małopolskiego Sołtysa w dniach 2 – 3 marca br. w obiekcie:  Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach.

Udział w dwudniowym szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy muszą jedynie pokryć koszty dojazdu. 

Celem głównym szkolenia jest wzmocnienie funkcji sołtysa jako lidera lokalnych inicjatyw poprzez poznanie sztuki autoprezentacji i jej wpływu na skuteczność przekazu (możliwości perswazyjne, odgrywanie roli lidera opinii w kontekście komunikacji z grupami docelowymi np. mieszkańcami).

Cześć szkolenia będzie poświęcona wystąpieniom publicznym i sztuce skutecznej komunikacji w sytuacjach trudnych (trudne rozmowy, komunikacja z partnerem nieprzychylnym obojętnym, sprzeciwiającym się, a także agresywnym, atakującym).

Wszyscy Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich z Województwa Małopolskiego mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału w warsztatach poprzez przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres mailowy: biuro@irow.org.pl . Ilość miejsc jest ograniczona – będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Program warsztatów

Karta zgłoszeniowa