6 projektów IROW na liście wybranych projektów KSOW 6/2022 Województwa Małopolskiego!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

10 maja 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 6/2022 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2022 – 2023 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i znalazły się na niej 6 projektów Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wybrane projekty:

  • EtnoMałopolska – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – pierwszoplanowych aktorek życia na wsi.

Głównym celem operacji będzie odkrycie przez uczestniczki szkolenia roli jaką w zakresie ochrony i promowania lokalnego dziedzictwa oraz pamięci kulturowej pełnią koła gospodyń wiejskich. 

Partnerzy dodatkowi projektu: Pstrąg Ojcowski, Magdalena Węgiel; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer; Winnica Goja Wiesław Gój.

  • Przykłady dobrych praktyk w zakresie regionalnego dziedzictwa kulinarnego – organizacja dwóch wizyt studyjnych: dla obecnych oraz dla potencjalnych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska w Województwie Świętokrzyskim.

Operacja ma na celu pogłębienie i wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami wyjazdu
w zakresie innowacyjnych, nowych rozwiązań w przetwórstwie i produkcji żywności
w oparciu o wiedzę przekazywaną przez praktyków z Województwa Świętokrzyskiego – producentów, przetwórców, sprzedawców sektora rolno-spożywczego. Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznają się z przykładami dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich dla producentów rolnych oraz przedsiębiorców prowadzących różnoraką działalność, a także podmiotów oferujących produkty lokalne, tradycyjne czy świadczących usługi hotelarsko-gastronomiczne.

Partnerzy dodatkowi projektu: P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer; Pstrąg Ojcowski, Magdalena Węgiel; „Bacówka u Krzyśka” Krzysztof Łaś; Gawor Produkcja Wędlin Jakość i Tradycja Szczepan Gawor.

  • Akademia Małopolskiego Sołtysa – spotkanie dla Sołtysów i Członków Rad Sołeckich z Województwa Małopolskiego.

Operacja będzie polegała na zorganizowaniu całodniowego spotkania dla 200 Sołtysów i Członków Rad Sołeckich z Województwa Małopolskiego w ramach Akademii Małopolskiego Sołtysa. Akademia Małopolskiego Sołtysa to projekt, który narodził się w 2021 r. i ma na celu integrację środowiska Sołtysów w Województwie Małopolskim poprzez organizowanie dla nich webinarów, szkoleń, konferencji i spotkań. 

Partnerzy dodatkowi projektu: P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer.

  • Warsztaty dla dzieci i młodzieży mające na celu przygotowanie do przyszłej pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ewentualnej służby w szeregach OSP oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach wiejskich.

Głównym celem operacji jest zainteresowanie dzieci młodzieży tematem ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP poprzez działanie
w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach wiejskich. Opracowany program służy szkoleniu dzieci
i młodzieży do szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego oraz popularyzacji działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

Partnerzy dodatkowi projektu: Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer.

  • Organizacja stoiska dla winiarzy i producentów cydrów z Małopolski podczas Targów WINO-Targi Polskich Win i Winnic 2022 w Poznaniu.

Głównym celem operacji jest zwiększenie liczy odbiorców (konsumentów) wina oraz cydrów od winiarzy z Małopolski, a także nawiązanie przez nich nowych znajomości
i kontaktów w branży winiarskiej. Targi WINO to szansa na zareklamowanie
i zaistnienie w polskiej branży winiarskiej. 

Winiarstwo to rozwijająca się branża, ogromny potencjał eksportowy i produkty cieszące się ogromną popularnością. 

Partnerzy dodatkowi projektu: P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer; Winnica Goja Wiesław Gój; WPW Vinaspora Sp. Z o.o.

  • Produkcja wyrobów z mleka dla profesjonalistów – skracanie łańcucha żywności.

Operacja ma na celu rozwój małego przetwórstwa na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę małych serowarni. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę i umiejętności na temat produkcji serów długodojrzewających (warianty sera górskiego i goudy długodojrzewającej, serów pleśniowych z porostem pleśni, serów pleśniowych z niebieską pleśnią , jak również wiedzę na temat higieny personelu, higieny mleka, rodzajów drobnoustrojów używanych w produkcji serowarskiej, roli podpuszczki, etapów produkcji, procesu dojrzewania oraz sprzętu do produkcji serów i niezbędnego wyposażenia serowarni. Otrzymają wiedzę na temat podstaw formalno-prawnych rejestracji małego zakładu serowarskiego, a nawet poznają zasady marketingu internetowego, budowania dobrych relacji z klientem (obsługa klienta) i podstaw merchandisingu. 

Partnerzy dodatkowi projektu: „Bacówka u Krzyśka” Krzysztof Łaś; WPW Vinaspora
Sp. Z o.o.

Odwiedź portal KSOW: www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich!