• wspieranie inicjatyw poprawiających jakość i warunki życia na obszarach wiejskich,
  • podejmowanie działań mających na celu popularyzację i rozwijanie produkcji wyrobów regionalnych,
  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich i ich mieszkańców,
  • popularyzowanie wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań wpływających na rozwój obszarów wiejskich.