EtnoMałopolska – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – pierwszoplanowych aktorek życia na wsi.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 7 – 9 marca br. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował w Szaflarach 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla 100 przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego w ramach realizacji operacji finansowanej ze środków Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego. Była to już trzecia edycja warsztatów Etnomałopolska, a w ich trakcie została poruszona tematyka, która szczególnie zainteresowała Panie podczas poprzednich edycji. 

Panie z KGW z całego Województwa Małopolskiego miały okazję poszerzyć wiedzę z zakresu podziału etnograficznego regionu, stroju ludowego, archiwizacji, digitalizacji i promowania lokalnego dziedzictwa. 

Warsztaty poświęcone były roli jaką w zakresie ochrony i promowania lokalnego dziedzictwa oraz pamięci kulturowej pełnią koła gospodyń wiejskich. Uczestniczki szukały odpowiedzi na pytania : Czy warto szukać sojuszników do działań organizacji, jeśli tak to jakich? Zdobyły wiedzą z zakresu zarządzania projektami artystycznymi i partnerstwami na rzecz dziedzictwa. Wszystko jest projektem: organizacja koncertu, festynu, spektaklu tanecznego, warsztatu archiwistycznego, stworzenie nowej instytucji, otwarcie wystawy … Każde działanie kulturalne może zostać zaplanowane i zrealizowane jako projekt, dlatego wiedza o zarządzaniu projektami jest dla ludzi działających w sektorze kultury kluczowa. 

Ponadto min. poznały znaczenie plastyki obrzędowej – czyli twórczości plastycznej związanej z obrzędowością, która odgrywa ważną rolę w życiu społeczności, rozwijając jego wrażliwość estetyczną i wzbogacając duchowość.

Partnerzy dodatkowi projektu: Pstrąg Ojcowski, Magdalena Węgiel; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer; Winnica Goja Wiesław Gój.

Prezentacje do pobrania:

Zróżnicowanie etnograficzne Województwa Małopolskiego – Patryk Rutkowski

Koła gospodyń wiejskich jako społeczne skarbnice dziedzictwa – dr Joanna Dziadowiec -Greganić

Strój ludowy w Małopolsce – Patryk Rutkowski

Partnerstwo, budowanie sieci współpracy dla dziedzictwa – Agnieszka Wargowska-Dudek

 Plastyka obrzędowa – Patryk Rutkowski

Wszystko jest projektem czyli zarządzanie projektami artystycznymi i partnerstwami na rzecz dziedzictwa – Agnieszka Wargowska-Dudek

Wokół naszych EtnoStorii – jak samodzielnie archiwizować, digitalizować i promować lokalne dziedzictwo – dr Joanna Dziadowiec-Greganić