W 2020 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn.

„Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca – transfer sprawdzonych sposobów na kształtowanie dobrych relacji między mieszkańcami wsi”

Celem operacji jest organizacja 5-dniowego wyjazdu studyjnego, do Austrii i Niemiec, dla czterdziestu osób z Małopolski – przedstawicieli: wiejskich i miejsko-wiejskich samorządów gminnych; lokalnych grup działania (LGD); samorządu rolniczego, w tym doradców rolnych; przedstawicieli organizacji zrzeszającej doradców rolnych (MSDR); oraz naukowców, przedstawicieli rady naukowej i/lub członków IROW. Program wyjazdu będzie skoncentrowany na poszukiwaniu efektywnych strategii prowadzących do harmonijnego rozwoju społecznego oraz poprawy jakości warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Uczestnicy wyjazdu poznają sprawdzone sposoby działania oraz doświadczenia naszych zachodnich sąsiadów we wdrażaniu przedsięwzięć zapobiegających konfliktom międzysąsiedzkim, prowadzącym do przyjaznej koegzystencji różnych grup zawodowych mieszkających na obszarach wiejskich. W tym celu spotkają się z samorządowcami, przedstawicielami urzędów i instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji
bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

www.prow.malopolska.plwww.mir.krakow.pl