• inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na społeczno-gospodarczy rozwój obszarów wiejskich,
  • utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z instytucjami naukowymi, samorządami województwa, samorządami powiatowymi,
  • współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym celu działania.