Wyjazd studyjny do Austrii i Niemiec

W dniach 27 września – 1 października 2021 r. 40-osobowa grupa z Małopolski – składająca się
z przedstawicieli: wiejskich i miejsko-wiejskich samorządów gminnych, lokalnych grup działania (LGD); samorządu rolniczego (MIR), doradców rolnych i przedstawicieli organizacji zrzeszającej doradców rolnych (MSDR); oraz Stowarzyszenia IROW – uczestniczyła w 5-dniowym wyjeździe studyjnym do Austrii (Dolna Austria, Wiedeń) i Niemiec (Górna Bawaria). Wyjazd zorganizowany został przez Małopolską Izbę Rolniczą w ramach realizacji operacji i pn. „Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.

W czasie 5-dniowego wyjazdu zrealizowano poszczególne merytoryczne punkty programu, których podstawowym zamierzeniem było poszukiwanie efektywnych strategii prowadzących do harmonijnego rozwoju społecznego, oraz poprawy jakości warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Uczestnicy wyjazdu spotkali się z samorządowcami, przedstawicielami urzędów i instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

► 28.09.2021 r., podczas spotkania w Wiedniu, pani inż. Andrea Zetter reprezentująca Austriacką Izbę Rolniczą i Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich omówiła zasady funkcjonowania strategii i najważniejsze projekty realizowane przez Sieć we współpracy z lokalnymi samorządami.

Z kolei Corinne Hauser i inż. Julian Gschnell z Federalnego Ministerstwa Rolnictwa, Regionów i Turystyki przybliżyli zasady podziału kompetencji i obowiązków w zakresie polityki regionalnej w Austrii, zaprezentowali działania podejmowane na rzecz zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz wsparcia gospodarki regionalnej, uwzględniając kwestie społeczne.

► 29.09.2021 r. grupa przemieściła się do regionu Garmisch Partenkirchen, gdzie odbyły się spotkania
z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych, w celu poznania ich doświadczeń we wdrażaniu przedsięwzięć, których zamierzeniem jest harmonijny rozwój społeczności oraz poprawa jakości warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Podczas dwóch spotkań: z burmistrzem Oberammergau – Andreasem Rödl, oraz ze starostą okręgowym Landratem Antonem Speer, uczestnicy wyjazdu zapoznali się z możliwościami i kompetencjami prawno-administracyjnymi lokalnych władz, poznali zasady planowania zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich oraz przykłady rozwiązań integrujących lokalne społeczności

C 30.09.2021 r. w Monachium odbyło się spotkanie w Bawarskim Ministerstwie Wyżywienia, Rolnictwa
i Leśnictwa (BMEL) z przedstawicielami jednostek działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Bawarii. Martin Schüßler (z Departamentu Rolnictwa BMEL) oraz Roland Spiller (Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich) przekazali doświadczenia m.in. z zakresu wdrażania programów scalania gruntów i odnowy wsi, rozwoju lokalnych społeczności, gospodarki przestrzennej, ochrony zasobów
i krajobrazu oraz współpracy międzygminnej.

Efektem tych spotkań jest wzmocnienie kompetencji i umiejętności małopolskich samorządów gminnych
w kształtowaniu zgodnych, dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy mieszkańcami wsi, a także zacieśnienie współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi działającymi na ich terenie. 

►Fotorelacja z wyjazdu w galerii na stronie internetowej MIR www.mir.krakow.pl. 


  PARTNERZY PROJEKTU:

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji

w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

www.prow.malopolska.pl

www.mir.krakow.pl