3 projekty IROW na liście wybranych projektów KSOW 4/2020 Województwa Małopolskiego!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Miło nam poinformować, że 7 maja 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 4/2020 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i znalazły się na niej aż 3 projekty Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Wybrane projekty:

 1. Przykłady dobrych praktyk w zakresie regionalnego dziedzictwa kulinarnego – organizacja dwóch wizyt studyjnych: dla obecnych oraz dla potencjalnych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska w Województwie Opolskim.
  Zorganizowane zostaną dwa wyjazdy – każdy dla 25 osób.
  Grupa docelowa: członkowie i kandydaci Sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolska – producenci surowców żywnościowych, przetwórcy artykułów rolno – spożywczych, właściciele obiektów gastronomicznych, hotelarskich świadczących usługi gastronomiczne, sprzedawcy artykułów rolno-spożywczych.
  Partnerzy dodatkowi projektu: P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer; Pstrąg Ojcowski, Magdalena Węgiel; Centrum Doradztwa Rolniczego
  w Brwinowie Oddział w Krakowie.
 2. EtnoMałopolska – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – strażniczek dziedzictwa kulturowego regionu.
  Grupa docelowa: przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – 100 osób.
  Głównym celem operacji jest uświadomienie regionalne – budowanie rozwoju regionalnego opartego na lokalnym dziedzictwie i na własnej tożsamości.
  Osiągnięte to zostanie m.in. poprzez przybliżenie uczestniczkom tzw. współczesnej filozofii dziedzictwa, według której rozumiane jest ono jako celowa i świadoma obecność przeszłości w teraźniejszości – a dokładniej obecność odziedziczonego z przeszłości, posiadającego szczególną wartość, zbioru zasobów materialnych i niematerialnych oraz realizowanych na jego bazie praktyk kulturowych danej społeczności.
  Partnerzy dodatkowi projektu: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  w Karniowicach; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
  w Krakowie; Pstrąg Ojcowski, Magdalena Węgiel.
 3. Sołtys, rada sołectwa, zebranie wiejskie….czyli co komu wolno w sołectwie – 3 dniowe warsztaty dla sołtysów z Województwa Małopolskiego.

Grupa docelowa: Sołtysi Województwa Małopolskiego (100 osób).
Celem głównym operacji jest wzmocnienie funkcji sołtysa jako lidera lokalnych inicjatyw oraz animatora partycypacji społecznej poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, oraz zwiększenie motywacji i zaufania we własne siły uczestników warsztatów, co w przyszłości przełoży się na większą aktywność społeczności lokalnej. Warsztaty mają na celu rozwiązanie problemów, z którymi osoby pełniące funkcje sołtysa samodzielnie nie są sobie w stanie poradzić np. interpretacja przepisów prawa (podstawy prawne funkcjonowania sołectwa, statut sołecki), sztuka wystąpień publicznych oraz rozwiązywania konfliktów. Mimo, że są to osoby chętne do działania nie zawsze ich wiedza i umiejętności pozwalają na pełne wykorzystanie funkcji jaką sprawują w lokalnym środowisku. Barierą często jest brak wiary we własne siły, ograniczona wiedza oraz brak jakichkolwiek możliwości jej poszerzenia.


Partnerzy dodatkowi projektu: Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów; Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer.

Odwiedź portal KSOW: www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich!