7 projektów IROW na liście wybranych projektów KSOW 5/2021 Województwa Małopolskiego!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Miło nam poinformować, że 27 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 5/2021 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i znalazły się na niej aż 7 projektów Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wybrane projekty:

  • EtnoMałopolska – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – pionierek cyfrowej transformacji na wsi.

Głównym celem operacji jest nadrobienie braków oraz zniwelowanie wykluczenia cyfrowego wśród przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w Województwie Małopolskim, aby jak najlepiej umieli wykorzystać nowe technologie w służbie kultury

Partnerzy dodatkowi projektu: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach; Pstrąg Ojcowski, Magdalena Węgiel; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer; Winnica Goja Wiesław Gój.

  • Przykłady dobrych praktyk w zakresie regionalnego dziedzictwa kulinarnego – organizacja dwóch wizyt studyjnych: dla obecnych oraz dla potencjalnych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Operacja ma na celu pogłębienie i wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami wyjazdu
w zakresie innowacyjnych, nowych rozwiązań w przetwórstwie i produkcji żywności
w oparciu o wiedzę przekazywaną przez praktyków z Województwa Warmińsko-Mazurskiego – producentów, przetwórców, sprzedawców sektora rolno-spożywczego. Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznają się z przykładami dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich dla producentów rolnych oraz przedsiębiorców prowadzących różnoraką działalność, a także podmiotów oferujących produkty lokalne, tradycyjne czy świadczących usługi hotelarsko-gastronomiczne.

Partnerzy dodatkowi projektu: Pstrąg Ojcowski, Magdalena Węgiel; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer; „Bacówka u Krzyśka” Krzysztof Łaś; Gawor Produkcja Wędlin Jakość i Tradycja Szczepan Gawor.

  • Sołtys, rada sołecka, zebranie wiejskie….czyli co komu wolno w sołectwie – 3 dniowe warsztaty dla sołtysów oraz członków rad sołeckich z Województwa Małopolskiego.

Celem głównym operacji jest wzmocnienie funkcji sołtysa jako lidera lokalnych inicjatyw oraz animatora partycypacji społecznej poprzez podniesienie poziomu wiedzy
i umiejętności, oraz zwiększenie motywacji i zaufania we własne siły uczestników warsztatów, co w przyszłości przełoży się na większą aktywność społeczności lokalnej.

Partnerzy dodatkowi projektu: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer; Winnica Goja Wiesław Gój; Sołectwo Dąbrowa Szlachecka.

  • Warsztaty dla dzieci i młodzieży mające na celu przygotowanie do przyszłej pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ewentualnej służby w szeregach OSP oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach wiejskich.

Głównym celem operacji jest zainteresowanie dzieci młodzieży tematem ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP poprzez działanie w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach wiejskich. Opracowany program służy szkoleniu dzieci
i młodzieży do szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego oraz popularyzacji działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

Partnerzy dodatkowi projektu: Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Ochotnicza Straż Pożarna Goszcza; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer.

  • Organizacja stoiska dla winiarzy i producentów cydrów z Małopolski podczas Targów WINO-Targi Polskich Win i Winnic 2021 w Poznaniu.

Głównym celem operacji jest zwiększenie liczy odbiorców (konsumentów) wina oraz cydrów od winiarzy z Małopolski, a także nawiązanie przez nich nowych znajomości
i kontaktów w branży winiarskiej. Targi WINO to szansa na zareklamowanie
i zaistnienie w polskiej branży winiarskiej. 

Winiarstwo to rozwijająca się branża, ogromny potencjał eksportowy i produkty cieszące się ogromną popularnością. 

Partnerzy dodatkowi projektu: P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer; Winnica Goja Wiesław Gój; WPW Vinaspora Sp. Z o.o.

  • Organizacja stoiska dla producentów produktów regionalnych, tradycyjnych, ekologicznych z Województwa Małopolskiego oraz należący do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolskapodczas Targów Smaki Regionów 2021 w Poznaniu.

Głównym celem organizacji stoiska podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu, na którym wystawcami będą producenci produktów regionalnych, tradycyjnych, ekologicznych oraz należący do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska jest min. prezentacja bardzo bogatej oferty ich produktów na arenie krajowej, pozyskanie nowych świadomych konsumentów, możliwość nawiązania przez producentów z Małopolski nowych relacji biznesowych z sektora HoReCa, okazja do pozyskania informacji na temat potrzeb potencjalnych odbiorców.

Partnerzy dodatkowi projektu: Pstrąg Ojcowski, Magdalena Węgiel; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer; „Bacówka u Krzyśka” Krzysztof Łaś; Gawor Produkcja Wędlin Jakość
i Tradycja Szczepan Gawor.

  • Podstawy produkcji wyrobów z mleka – skracanie łańcucha żywności.

Operacja ma na celu rozwój małego przetwórstwa na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę małych serowarni. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę i umiejętności na temat produkcji podstawowych rodzajów wyrobów z mleka – przetworów mlecznych, serów świeżych
i długodojrzewających, jak również wiedzę na temat higieny personelu, higieny mleka, rodzajów drobnoustrojów używanych w produkcji serowarskiej, roli podpuszczki, etapów produkcji, procesu dojrzewania oraz sprzętu do produkcji serów i niezbędnego wyposażenia serowarni. Otrzymają wiedzę na temat podstaw formalno-prawnych rejestracji małego zakładu serowarskiego, a nawet poznają zasady marketingu produktów lokalnych, metody i formy prezentacji własnych produktów dla klientów oraz sposobów wsparcia sprzedaży.

Partnerzy dodatkowi projektu: „Bacówka u Krzyśka” Krzysztof Łaś; WPW Vinaspora
Sp. Z o.o.; Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

Odwiedź portal KSOW: www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich!