EtnoMałopolska – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – strażniczek dziedzictwa kulturowego regionu!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 8- 10 lipca br. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował w Szaflarach 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego w ramach realizacji operacji finansowanej ze środków Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego.

Grupą docelową operacji byli przedstawicie Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – 100 osób, wykładowcy, przedstawiciele partnerów ksow .

Głównym celem operacji było uświadomienie regionalne – budowanie rozwoju regionalnego opartego na lokalnym dziedzictwie i na własnej tożsamości. Osiągnięte to zostało m.in. poprzez przybliżenie uczestniczkom tzw. współczesnej filozofii dziedzictwa, według której rozumiane jest ono jako celowa i świadoma obecność przeszłości w teraźniejszości – a dokładniej obecność odziedziczonego z przeszłości, posiadającego szczególną wartość, zbioru zasobów materialnych i niematerialnych oraz realizowanych na jego bazie praktyk kulturowych danej społeczności.

Uczestnicy szkolenia w pierwszym dniu warsztatów wysłuchali wykładów wprowadzających do tematyki trzydniowego spotkania. Wykład inauguracyjny nt. Świadomość i odpowiedzialność regionalna – lokalne dziedzictwo jako wyznacznik tożsamości i potencjał prorozwojowy poprowadziła Pani dr Joanna Dziadowiec-Greganić . Następnie zabrały głos Panie Joanna Michałowska i Adriana Kapała z Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie. Ich wykład nt. Archiwum Społeczne – jak zacząć?, cieszył się dużym powodzeniem wśród uczestników warsztatów i pojawiło się po nim wiele pytań, a Panie przez wszystkie dni warsztatów w trakcie przerw kawowych udzielały szczegółowych odpowiedzi.

Pani Anna Glixelli – Prezes Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich a zarazem Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego poprowadziła wykład nt. Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska oraz system certyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych.

Kolejne 3 wykłady były prowadzone przez partnerów dodatkowych projektu. Przedstawicielki Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie: Panią Elżbieta Kmita- Dziasek nt. Zaangażowanie kobiet w rolnictwo wielofunkcyjne i turystykę dziedzictwa w Europie – doświadczenia projektu ERASMUS+ REWARD, oraz Panią Karolinę Bobę nt. Wartości społeczne i edukacyjne europejskiego dziedzictwa kulturowego dla młodzieży wiejskiej – doświadczenia projektu ERASMUS+ MINERVA. Przedstawicielka firmy Pstrąg Ojcowski, Pani Agnieszka Sendor na zakończenie pierwszego dnia wykładów powiedział nt. Zwiększenia widoczności roli kobiet wiejskich w Polsce i Europie na swoim przykładzie i zaprosiła wszystkich zgromadzonych do skosztowania podczas kolacji jej flagowego produktu- wędzonego pstrąga ojcowskiego.

Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na 3 grupy warsztatowe, w których pracowali podczas drugiego i trzeciego dnia spotkania. Każda z grup uczestniczyła więc w warsztacie:

  1. Etnokreacja – mapowanie i wykorzystywanie lokalnych zasobów dziedzictwa (prowadzący: dr Joanna Dziadowiec-Greganić);
  2. ETNOszafa – warsztat ubioru (prowadzący: Patryk Rutkowski);
  3. ABC tworzenia projektu na bazie dziedzictwa lokalnego (prowadzący: Agnieszka Wargowska-Dudek).

Na zakończenie drugiego dnia warsztatów Pani Agnieszka Wargowska-Dudek przeprowadziła wykład nt. Mapa pozycjonowania funduszy zewnętrznych finansujących działania w obszarze kultury i dziedzictwa. W ostatnim dniu spotkania pod hasłem Etnomałopolska uczestnicy po porannych warsztatach spotkali się wspólnie w sali wykładowej na debacie podsumowującej trzydniowe zmagania. Zostały rozdane certyfikatu udziału w szkoleniu, a wszyscy obecni zostali poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

Prezentacje do pobrania:
Świadomość i odpowiedzialność regionalna – lokalne dziedzictwo jako wyznacznik tożsamości i potencjał prorozwojowy
Mapa pozycjonowania funduszy zewnętrznych finansujących działania w obszarze kultury i dziedzictwa”
Etnokreacja – mapowanie i wykorzystywanie lokalnych zasobów dziedzictwa
ETNOszafa – warsztat ubioru
ABC tworzenia projektu na bazie dziedzictwa lokalnego

EtnoMałopolska – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – strażniczek dziedzictwa kulturowego regionu!

EtnoMałopolska – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – strażniczek dziedzictwa kulturowego regionu!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 8- 10 lipca br. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował w Szaflarach 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego w ramach realizacji operacji finansowanej ze środków Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego.

Grupą docelową operacji byli przedstawicie Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – 100 osób, wykładowcy, przedstawiciele partnerów ksow .

Głównym celem operacji było uświadomienie regionalne – budowanie rozwoju regionalnego opartego na lokalnym dziedzictwie i na własnej tożsamości. Osiągnięte to zostało m.in. poprzez przybliżenie uczestniczkom tzw. współczesnej filozofii dziedzictwa, według której rozumiane jest ono jako celowa i świadoma obecność przeszłości w teraźniejszości – a dokładniej obecność odziedziczonego z przeszłości, posiadającego szczególną wartość, zbioru zasobów materialnych i niematerialnych oraz realizowanych na jego bazie praktyk kulturowych danej społeczności.

Uczestnicy szkolenia w pierwszym dniu warsztatów wysłuchali wykładów wprowadzających do tematyki trzydniowego spotkania. Wykład inauguracyjny nt. Świadomość i odpowiedzialność regionalna – lokalne dziedzictwo jako wyznacznik tożsamości i potencjał prorozwojowy poprowadziła Pani dr Joanna Dziadowiec-Greganić . Następnie zabrały głos Panie Joanna Michałowska i Adriana Kapała z Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie. Ich wykład nt. Archiwum Społeczne – jak zacząć?, cieszył się dużym powodzeniem wśród uczestników warsztatów i pojawiło się po nim wiele pytań, a Panie przez wszystkie dni warsztatów w trakcie przerw kawowych udzielały szczegółowych odpowiedzi.

Pani Anna Glixelli – Prezes Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich a zarazem Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego poprowadziła wykład nt. Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska oraz system certyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych.

Kolejne 3 wykłady były prowadzone przez partnerów dodatkowych projektu. Przedstawicielki Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie: Panią Elżbieta Kmita- Dziasek nt. Zaangażowanie kobiet w rolnictwo wielofunkcyjne i turystykę dziedzictwa w Europie – doświadczenia projektu ERASMUS+ REWARD, oraz Panią Karolinę Bobę nt. Wartości społeczne i edukacyjne europejskiego dziedzictwa kulturowego dla młodzieży wiejskiej – doświadczenia projektu ERASMUS+ MINERVA. Przedstawicielka firmy Pstrąg Ojcowski, Pani Agnieszka Sendor na zakończenie pierwszego dnia wykładów powiedział nt. Zwiększenia widoczności roli kobiet wiejskich w Polsce i Europie na swoim przykładzie i zaprosiła wszystkich zgromadzonych do skosztowania podczas kolacji jej flagowego produktu- wędzonego pstrąga ojcowskiego.

Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na 3 grupy warsztatowe, w których pracowali podczas drugiego i trzeciego dnia spotkania. Każda z grup uczestniczyła więc w warsztacie:

  1. Etnokreacja – mapowanie i wykorzystywanie lokalnych zasobów dziedzictwa (prowadzący: dr Joanna Dziadowiec-Greganić);
  2. ETNOszafa – warsztat ubioru (prowadzący: Patryk Rutkowski);
  3. ABC tworzenia projektu na bazie dziedzictwa lokalnego (prowadzący: Agnieszka Wargowska-Dudek).

Na zakończenie drugiego dnia warsztatów Pani Agnieszka Wargowska-Dudek przeprowadziła wykład nt. Mapa pozycjonowania funduszy zewnętrznych finansujących działania w obszarze kultury i dziedzictwa. W ostatnim dniu spotkania pod hasłem Etnomałopolska uczestnicy po porannych warsztatach spotkali się wspólnie w sali wykładowej na debacie podsumowującej trzydniowe zmagania. Zostały rozdane certyfikatu udziału w szkoleniu, a wszyscy obecni zostali poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

Prezentacje do pobrania:
Świadomość i odpowiedzialność regionalna – lokalne dziedzictwo jako wyznacznik tożsamości i potencjał prorozwojowy
Mapa pozycjonowania funduszy zewnętrznych finansujących działania w obszarze kultury i dziedzictwa”
Etnokreacja – mapowanie i wykorzystywanie lokalnych zasobów dziedzictwa
ETNOszafa – warsztat ubioru
ABC tworzenia projektu na bazie dziedzictwa lokalnego