Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował 2 wyjazdy studyjne do Województwa Świętokrzyskiego ze środków Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji operacji pn. „Przykłady dobrych praktyk w zakresie regionalnego dziedzictwa kulinarnego – organizacja dwóch wizyt studyjnych: dla obecnych oraz dla potencjalnych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska w Województwie Świętokrzyskim” Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował dwa wyjazdy studyjne- każdy dla 30 osób, w terminach: 27-29 kwietnia oraz 30 maj-1 czerwca br. Grupą docelową operacji byli obecni oraz potencjalni członkowie Sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolska – producenci surowców żywnościowych, przetwórcy artykułów rolno – spożywczych, właściciele obiektów gastronomicznych, hotelarskich świadczących usługi gastronomiczne, sprzedawcy artykułów rolno-spożywczych.  Uczestnicy wyjazdów mogli poszerzyć wiedzę, wymienić się doświadczeniem z podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględniłem regionalnego
dziedzictwa kulinarnego, a także rozpowszechnić rezultaty działań na rzecz tego rozwoju w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.


Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego sprawia, że zwiększa się dostępność lokalnych i regionalnych specjalności kulinarnych. Sklepy i restauracje opatrzone logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oferują lokalne i regionalne produkty i potrawy, które podtrzymują i rozpowszechniają lokalne zwyczaje oraz promują regionalną, tradycyjną kulturę jedzenia.

O sukcesie operacji zadecydował bardzo bogaty program każdego z wyjazdów studyjnych – wachlarz odwiedzanych gospodarstw, producentów w Województwie Świętokrzyskim był bardzo szeroki – jak np. OLEJARNIA ZAGŁOBY – po duże przedsiębiorstwa jak SANGROW Sp. z o.o. – grupę producentów owoców i warzyw. Uczestnicy wyjazdu mogli odwiedzić i porozmawiać z ambasadorami znaku Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Świętokrzyskie prowadzącymi hotele z restauracjami hotelowymi posiadającymi ten znak, właścicielami gospodarstw agroturystycznych, piekarni, cukierni, pasiek, przetwórstwa rybnego itp. Uczestnicy z Małopolski, którzy również pochodzili z różnych branży mogli poznać swoich odpowiedników z Województwa Świętokrzyskiego – wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w swoim województwie jak również sytuacji w branży.