Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował 2 wyjazdy studyjne do Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji operacji pn. „Przykłady dobrych praktyk w zakresie regionalnego dziedzictwa kulinarnego – organizacja dwóch wizyt studyjnych: dla obecnych oraz dla potencjalnych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska w Województwie Warmińsko-Mazurskim” Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował dwa wyjazdy studyjne- każdy dla 25 osób, w terminach: 16-19 maja oraz 6-9 czerwca br.

Grupą docelową operacji byli obecni oraz potencjalni członkowie Sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolska – producenci surowców żywnościowych, przetwórcy artykułów rolno – spożywczych, właściciele obiektów gastronomicznych, hotelarskich świadczących usługi gastronomiczne, sprzedawcy artykułów rolno-spożywczych. 

Producenci z Małopolski udali się do Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ponieważ Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle jest obecnie jedną z największych w całej Europie, a jednocześnie największą w Polsce. Rodzinne gospodarstwa, producenci, zakłady i restauracje Warmii Mazur i Powiśla coraz częściej podkreślają swoją tożsamość regionalną. Ponadto, wykorzystują dawne receptury oraz tradycyjne surowce.

Uczestnicy wyjazdów mogli poszerzyć wiedzę, wymienić się doświadczeniem z podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględniłem regionalnego dziedzictwa kulinarnego, a także rozpowszechnić rezultaty działań na rzecz tego rozwoju w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.

Dzięki organizacji wyjazdów z pewnością zwiększy się liczba członków- ambasadorów znaku Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska, ponieważ już w pierwszym tygodniu po organizacji pierwszego z wyjazdów zaczęły spływać zapytania o formularz zgłoszeniowy do SDzK – co bardzo cieszy.

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego sprawia, że zwiększa się dostępność lokalnych i regionalnych specjalności kulinarnych. Sklepy i restauracje opatrzone logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oferują lokalne i regionalne produkty i potrawy, które podtrzymują i rozpowszechniają lokalne zwyczaje oraz promują regionalną, tradycyjną kulturę jedzenia.

O sukcesie operacji zadecydował bardzo bogaty program każdego z wyjazdów studyjnych – wachlarz odwiedzanych gospodarstw, producentów w Województwie Warmińsko-Mazurskim był bardzo szeroki – od małych firm takich jak np. Mleczarnia Rzemieślnicza „Roguska Struga – po duże rodzinne przedsiębiorstwa jak Zajazd „Tusinek” czy Pałac i Folwark „Galiny”. Uczestnicy wyjazdu mogli odwiedzić i porozmawiać z ambasadorami znaku Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle prowadzącymi hotele z restauracjami hotelowymi posiadającymi ten znak, właścicielami gospodarstw agroturystycznych, piekarni, cukierni, pasiek, przetwórstwa rybnego itp. Uczestnicy z Małopolski, którzy również pochodzili z różnych branży mogli poznać swoich odpowiedników z Województwa Warmińsko-Mazurskiego – wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w swoim województwie jak również sytuacji w branży.