Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach informuje, że realizuje operację pod tytułem „Innowacyjne formy współpracy i organizacji krótkich łańcuchów dostaw”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach operacji pod tytułem „Innowacyjne formy współpracy i organizacji krótkich łańcuchów dostaw” Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zorganizuje w roku 2020 konferencję dla 100 osób z obszaru województwa małopolskiego.  Celem operacji jest zwiększenie wiedzy uczestników konferencji w zakresie małego przetwórstwa, krótkich łańcuchów dostaw i innowacyjnych form współpracy w organizacji sprzedaży oraz aktywizacja do podejmowania działań kooperacyjnych.  Ponadto w długim okresie czasu operacja może przyczynić się do większego zainteresowania rolników wspólnymi działaniami na rzecz wzmacniania łańcuchów sprzedaży.

Dodatkowymi Partnerami KSOW w ramach niniejszej operacji są: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddział w Krakowie, Pstrąg Ojcowski Magdalena Węgiel oraz Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl