Profesjonalne sołtyski i sołtysi działają lokalnie!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Serdecznie zapraszamy Sołtysów i Członków Rad Sołeckich z Województwa Małopolskiego do wzięcia udziału w szkoleniu pn. Profesjonalne sołtyski i sołtysi  działają lokalnie, organizowanym w dniach 25 – 26 marca br. w obiekcie:  Borowy Dwór – Biznes, SPA & Fun w Szaflarach.

Udział w dwudniowych warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy muszą jedynie pokryć koszty dojazdu. 

Celem głównym szkolenia jest wzmocnienie funkcji sołtysa jako lidera lokalnych inicjatyw oraz animatora partycypacji społecznej, co w przyszłości przełoży się na większą aktywność społeczności lokalnej. Uczestnicy dowiedzą się co to są usługi społeczne i deinstytucjonalizacja usług społecznych w oparciu o  Strategię  Rozwoju Usług Społecznych do 2030 roku, jak sobie radzić z codziennymi wyzwaniami, które przed nimi stoją związanymi z potrzebami usług społecznych różnych grup mieszkańców.

Kolejnym ważnym poruszanym tematem będzie planowanie strategiczne i długofalowego
w sołectwie, zgodnie ze strategią rozwoju województwa (Strategia Rozwoju „ Małopolska 2030”), powiatu, gminy i potrzebami mieszkańców, jak również pozyskiwanie środków dla społeczności lokalnych: programy Aktywni + , FIO, działalność pożytku publicznego: gmina, powiat, województwo, Fundacja  Wspomagania Wsi, Polsko – Amerykańska   Fundacja Wolności, i inne źródła.

Wszyscy Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich z Województwa Małopolskiego mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału w warsztatach poprzez przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres mailowy: biuro@irow.org.pl . Ilość miejsc jest ograniczona – będzie decydować kolejność zgłoszeń.