Sołtysowanie w czasie pandemii!

W piątkowy wieczór sołtysi i sołtyski, członkowie rad sołeckich z Małopolski – ale jak się okazało w trakcie spotkania z całej Polski, dzięki transmisji na facebookowej stronie Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich, mogli uczestniczyli w pierwszym zorganizowanym specjalnie dla nich webinarium pn. „Sołtysowanie w czasie pandemii”. 

Gościem specjalnym wydarzenia była jego inicjator – Pan Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Ponieważ webinarium spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem
i odbiorem, możemy potwierdzić, że tak jak w swoim przemówieniu powiedział Pan Marszałek, będzie to pierwsze z cyklu spotkań z sołtysami
i sołtyskami w ramach Akademii Małopolskich Sołtysów. 

W trakcie spotkania dzięki naszym ekspertom wszyscy jego uczestnicy dowiedzieli się min.:

– jak w czasie pandemii – bezpiecznie i zgodnie z prawem organizować działania sołectwa;

– w jaki sposób diagnozować potrzeby różnych grup mieszkańców w sołectwie, a następnie jak współpracować z partnerami lokalnymi w celu realizacji tych potrzeb.

Prezentacja radcy prawnego Tomasza Jarczyka: Sołectwo w czasie pandemii – jak bezpiecznie i zgodnie z prawem organizować działania jednostki pomocniczej gminy.

Prezentacja Jadwigi Olszowskiej-Urban: Współpraca się opłaca.

Webinaria można oglądnąć na facebookowej stronie Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich: Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich | Facebook