Spotkanie członków Akademii Małopolskiego Sołtysa już za nami!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował 8 października br. w Krakowie ze
środków Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego – Akademię
Małopolskiego Sołtysa – spotkanie dla Sołtysów i Członków Rad Sołeckich z
Województwa Małopolskiego.

W trakcie spotkania zostali przedstawieni laureaci wojewódzkiego konkursu –
Małopolska Wieś, którego głównym założeniem jest wyróżnienie sołectw i ich
mieszkańców, które aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności
małopolskiej wsi oraz konkursu Małopolskie Świetlice Wiejskie. Częścią główną
spotkania był natomiast interaktywny wykład z wykorzystaniem materiałów foto i
video z zakresu skutecznej komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych,
reagowania na sytuacje trudne i kryzysowe przeprowadzony przez profesjonalistę z
branży PR.


Wzmocnienie kompetencji i podniesienie kwalifikacji sołtysów Województwa
Małopolskiego jest niezbędne, aby ta grupa mogła stać się „motorem” wspierania
transferu wiedzy i innowacji
w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. To sołtysi w ramach realizacji
swoich działań angażują ludzi do działania, pośredniczą między nimi a samorządem,
rozwiązują spory sąsiedzkie, a przede wszystkim pracują nad tym, by na wsi żyło się
lepiej.
Partnerem dodatkowym projektu był: P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer.