IROW zorganizował w trzech powiatach Województwa Małopolskiego warsztaty dla dzieci i młodzieży!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

IROW zorganizował w trzech powiatach Województwa Małopolskiego warsztaty dla dzieci
i młodzieży mające na celu przygotowanie do przyszłej pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ewentualnej służby w szeregach OSP oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach wiejskich.

Pierwsze odbyły się w dniach 17-19 czerwca w Pałecznicy w Powiacie Proszowickim, a  kolejne już po wakacjach: w dniach 10 – 12 września w Dąbrowie Tarnowskiej w Powicie Dąbrowskim oraz w dniach 17 – 19 września br. w Nowej Wsi Szlacheckiej w Powiecie Krakowskim.

Głównym celem ich realizacji było zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do służby w szeregach OSP poprzez działanie w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach wiejskich. Opracowany program służył szkoleniu dzieci
i młodzieży do szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego oraz popularyzacji działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podczas warsztatów najmłodsi/uczestnicy nabyli niezbędną wiedzę i umiejętności m.in. z udzielania pierwszej pomocy, organizacji zespołu ratowniczego w OSP, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zainteresowani będą mieli również okazję zapoznać się z najnowocześniejszym, specjalistycznym sprzętem ratowniczo – gaśniczym oraz zasadami organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Partnerzy dodatkowi projektu: Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Ochotnicza Straż Pożarna Goszcza; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer.