Warsztaty dla serowarów

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 21-24 października Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował w  „Wańczykówce” (profesjonalnej serowarni farmerskiej produkującej przetwory mleczne, sery świeże i długodojrzewające) w Krzeszowie na Dolnym Śląsku warsztaty pn. „Podstawy produkcji wyrobów z mleka – skracanie łańcucha żywności”.

Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę i umiejętności na temat produkcji podstawowych rodzajów wyrobów z mleka – przetworów mlecznych, serów świeżych i długodojrzewających, jak również wiedzę na temat higieny personelu, higieny mleka, rodzajów drobnoustrojów używanych w produkcji serowarskiej, roli podpuszczki, etapów produkcji, procesu dojrzewania oraz sprzętu do produkcji serów i niezbędnego wyposażenia serowarni. Ponadto otrzymali wiedzę na temat podstaw formalno-prawnych rejestracji małego zakładu serowarskiego, a nawet poznali zasady marketingu produktów lokalnych, metody i formy prezentacji własnych produktów dla klientów oraz sposobów wsparcia sprzedaży.

Operacja miała na celu rozwój małego przetwórstwa na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę małych serowarni. Partnerzy dodatkowi projektu: „Bacówka u Krzyśka” Krzysztof Łaś; WPW Vinaspora Sp. Z o.o.; Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.