EtnoMałopolska – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – pionierek cyfrowej transformacji na wsi!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 10 – 12 maja br. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował w Szaflarach 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla 100 przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich
z Województwa Małopolskiego w ramach realizacji operacji finansowanej ze środków Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego. Była to już druga edycja warsztatów Etnomałopolska – zapoczątkowanych w roku ubiegłym, tym razem skupiono się na nadrabianiu braków oraz zniwelowaniu wykluczenia cyfrowego wśród przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w Województwie Małopolskim, aby jak najlepiej umieli oni wykorzystać nowe technologie w służbie kultury.

Głównym problemem do rozwiązania, którego przyczyniło się zorganizowanie warsztatów szkoleniowych, było odnalezienie się przez członków KGW w cyfrowej rzeczywistości. Mobilna rewolucja stała się faktem -już prawie każdy z nas dysponuje smartfonem lub tabletem. Świat aplikacji i gier mobilnych szybko nie zniknie, przeciwnie – rynek mobilny rośnie i rozwija się, pojawiają się coraz to nowe technologie, które umożliwiają jeszcze więcej różnych interakcji między użytkownikiem a aplikacją. Technologie mobilne w coraz większym stopniu stają się elementem naszego codziennego życia.

Różnorodne organizacje obywatelskie w tym Koła Gospodyń Wiejskich, pomimo pewnych braków czy nawet zjawiska wykluczenia cyfrowego, coraz silniej starają się aby korzystać
i wykorzystywać potencjał cyfrowych narzędzi w swojej ofercie oraz w budowaniu relacji
z publicznością. Jednocześnie, aby efektywnie wykorzystywać innowacyjne metody
i narzędzia, konieczne jest wykształcenie wewnątrz organizacji, grup nowych kompetencji cyfrowych aby korzystać z nowych technologii w sposób efektywny biorąc pod uwagę również rozsądne gospodarowanie finansami publicznymi.

Z punktu widzenia projektu ważnym zagadnieniem było zatem podniesienie kompetencji technicznych przedstawicieli KGW angażujących się w działania obywatelskie w obszarze kultury i ich zdolność wykorzystania nowych mediów – takich jak Internet, by umieć docierać do informacji  i promować swoje działania. 

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się min. jakie aplikacje stosowane są w kulturze w Polsce
i na świecie. Przy okazji poznali najnowsze trendy technologiczne i możliwości ich zastosowania. Dowiedzieli się jakie mobilne platformy mogą wspierać promocję kultury i angażować lokalną społeczność. Zostały im pokazane konkretne przykłady aplikacji, które warto poznać aby znaleźć się w cyfrowej rzeczywistości. Przedstawione zostały możliwości zdalnej komunikacji i promocji działań w sieci – czyli jakie narzędzia pomagają nam w działaniach w dobie pandemii i po. Trzydniowe warsztaty obejmowały tematyką promocję z wykorzystanie Social Mediów, budowanie sieci odbiorców i tworzenie interesujących treści z użyciem prostych programów graficznych i multimedialnych dla przedstawicielek i przedstawicieli KGW.

Zastosowanie aplikacji mobilnych w kulturze daje wiele możliwości: nie wymaga dodatkowych kosztów, aktywuje i zachęca młodszych i starszych do poznawania, a także promocji lokalnej historii z pomocą urządzeń, które są pod ręką: smartfonów i tabletów. Trzydniowe warsztaty obejmują tematyką promocję z wykorzystanie Social Mediów, budowanie sieci odbiorców i tworzenie interesujących treści z użyciem prostych programów graficznych i multimedialnych dla przedstawicielek i przedstawicieli KGW.

Partnerzy dodatkowi projektu: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach; Pstrąg Ojcowski, Magdalena Węgiel; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer; Winnica Goja Wiesław Gój.

Prezentacje do pobrania:

Zróżnicowanie etnograficzne Województwa Małopolskiego

Cyfrowa transformacja w kulturze -wykład

EtnoStoria – oddolna digitalizacja dziedzictwa lokalnego

Wybrane obrzędy doroczne i rodzinne w kontekście prezentacji widowiskowej przez członków grup zrzeszonych

Zarządzanie w kulturze/zarządzanie tanecznym krokiem

Cyfrowa transformacja w kulturze – warsztat

Wybrane obrzędy doroczne i rodzinne – warsztat

Promocja w social mediach – warsztat

Odwiedź portal KSOW: www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich!