EtnoMałopolska – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – strażniczek dziedzictwa kulinarnego regionu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 6 – 8 marca br. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował w Szaflarach 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla 100 przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego w ramach realizacji operacji finansowanej ze środków Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego. Była to już czwarta edycja warsztatów Etnomałopolska
i obejmowała bardzo szeroką tematykę. Warsztaty poświęcone były roli jaką w zakresie ochrony
i promowania lokalnego dziedzictwa kulinarnego pełnią koła gospodyń wiejskich. Uczestniczki szukały odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób najlepiej promować tradycję kulinarną i małopolską spuściznę by w ten sposób odkryć swoją rolę – role strażniczek dziedzictwa kulinarnego regionu.

Ponadto min. uczestniczki  dowiedziały się czym są produkty tradycyjne i regionalne Województwa Małopolskiego i jak ugotować z nich najlepsze dania konkursowe. Gdzie i jak szukać odpowiednich przepisów – i jak w tym wyborze duża rolę gra tradycja i oryginalność. Panie dowiedziały się w jaki sposób promować tradycję kulinarną i małopolską spuściznę – jak organizować lokalne konkursy kulinarne oraz gdzie szukać informacji o dużych konkursach, przeglądach kulinarnych na szczeblu wojewódzkim jak i ogólnopolskim. A następnie jak umiejętnie prowadzić skuteczną komunikację w mediach (również społecznościowych) oraz wykorzystywać ich potencjał reklamowy (Jak promować KGW i swoje produkty, o czym i kiedy pisać, jak komunikować się z fanami oraz jakich błędów unikać w komunikacji).

Partnerzy dodatkowi projektu: Pstrąg Ojcowski, Magdalena Węgiel; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer.

Prezentacje do pobrania:

1) Krakowiacy:Patryk Rutkowski

2) Zwyczaje i pieśni wegetacyjno-agralne: Patryk Rutkowski

3) Marketingowa pigułka wiedzy dla KGW: Kamil Wiatr

4) Gotuj po Małopolsku :Kamil Wiatr

5) Jak ugotować najlepsze danie konkursowe: Marcin Socha